Δεσκάτη: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10

2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 15η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. λαμβάνοντας υπόψη και την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ για την αποδοχή των τροποποιήσεων αποφάσεων ένταξης επτά (7) ενταγμένων πράξεων Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων ( Οικονομική Υπηρεσία )

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ ( Οικονομική Υπηρεσία )

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ έργου ( Τεχνική Υπηρεσία )

4. Αποδοχή ποσού 150.000,00 € « Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων » ( Οικονομική Υπηρεσία )

5. Αποδοχή ποσού 49.380,00 € 4η, 5η και 6η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2020 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες( Οικονομική Υπηρεσία )

6. Αντικατάσταση μελών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ( Ευθ. Κόγιος – Γ. Γαλάνης )

7. Έγκριση Πρακτικού ακαταλληλότητας οχημάτων ( Απορριμματοφόρα ) ( Γραφείο Κίνησης )

8. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 της Δ.Ε.Π.Α.Π. ( Κατζέλης Ηλίας )

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Κόγιος Ν. Ζήσης

Share this

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *