GREVENIOTISA
ΑΓΡΟΤΕΣ

Ενημερωτικό για την τροποποίηση της ΚΥΑ για κατανομή των βοσκοτόπων

Με την τροποποίηση κατανομής της ΚΥΑ των βοσκοτόπων επιτυγχάνεται η αποκατάσταση μιας
σειράς χρόνιων στρεβλώσεων και καταστρατηγήσεων στον τρόπο κατανομής των δημοσίων
εκτάσεων λειτουργώντας πάντοτε εντός των περιορισμών που μας θέτει  το Κοινοτικό θεσμικό
πλαίσιο και εντός των εθνικών επιλογών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.

Η νέα ΚΥΑ διαμορφώνει ένα πιο δίκαιο και αντικειμενικό πλαίσιο στη κατανομή των ενισχύσεων στους
κτηνοτρόφους που ξεκινούν τώρα τη γεωργική τους δραστηριότητα. Ένα πλαίσιο που θα πρέπει,
μαζί με άλλες παρεμβάσεις και ελέγχους, να ανταποκρίνεται και να συμμορφώνεται στις
υποχρεώσεις που θέτει η νέα ΚΑΠ σε κάθε Κράτος – Μέλος της Ε.Ε.

Ειδικότερα, οι κύριες βελτιωτικές παρεμβάσεις που έχουν ενσωματωθεί συνοψίζονται στα
παρακάτω:

1. Αντιμετωπίζουμε την υπέρμετρη και σε ορισμένες περιπτώσεις αδικαιολόγητη αύξηση
του αριθμού των δηλωθέντων αμνοεριφίων.
Αυτό οδηγούσε σε αντίστοιχη υπέρμετρη απαίτηση δημοσίων εκτάσεων και άρα ανάλογη
απαίτηση σε ποσά από το εθνικό απόθεμα. Επιπλέον, είχε ως αποτέλεσμα  την έλλειψη
διαθέσιμων δημόσιων εκτάσεων για κατανομή και παρακράτηση μεγαλύτερων ποσών από
το σύνολο των αγροτών της χώρας.
Καθώς οι απαιτήσεις βόσκησης για τα νεαρά αμνοερίφια είναι πολύ μικρότερες από των
ενηλίκων, διατηρούμε την αντιστοιχία κατανομής έκτασης για κάθε ενήλικο ζώο (0.15
ΜΜΖ ανά ζώο μεγαλύτερο 1 έτους), ενώ μειώνουμε την αντίστοιχη αναλογία για τα νεαρά
ζώα (κάτω του έτους) στο 1/3 δλδ. 0.05 ΜΜΖ ανά ανήλικο ζώο.
Είναι αυτονόητο, άλλωστε, ότι όσοι νέοι επιθυμούν πραγματικά να ασχοληθούν με την
κτηνοτροφία επιλέγουν να ξεκινήσουν την δραστηριότητα τους με παραγωγικά ζώα.
(Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκε αύξηση του πληθυσμού των αμνοεριφίων από το 2015
κατά 650%)

2. Αποτρέπουμε την υπέρμετρη αύξηση των απαιτήσεων σε δημόσιες εκτάσεις
βοσκοτόπων, από κτηνοτρόφους που παίρνουν δικαιώματα εθνικού αποθέματος με
πολυετή συμβόλαια ιδιωτικών εκτάσεων και το επόμενο έτος αιτούνται δημόσιες
εκτάσεις.
Γι’ αυτό το λόγο, η συγκεκριμένη κατηγορία εξαιρείται από την κατ΄ έτος απαίτηση
δημόσιας κατανομής. Με την παρέμβαση αυτή, απελευθερώνονται προς διάθεση στους
κτηνοτρόφους περισσότεροι δημόσιοι βοσκότοποι συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του
στόχου μας για το 2022 για παύση εφαρμογής της «τεχνικής λύσης»
(Από μια πρώτη επεξεργασία των στοιχείων απελευθερώνονται περίπου πάνω από 15.000 Ηa
βοσκοτόπων)

3. Επικαιροποιούμε και εξορθολογίζουμε τους συντελεστές κατανομής σε κάθε
περιφέρεια της χώρας.
Η χρήση των συντελεστών κατανομής που είχε παραμείνει η ίδια από το 2015, με βάση τα
δηλούμενα ζώα και εκτάσεις εκείνης της χρονιάς, δημιουργούσε σοβαρές στρεβλώσεις στη
δίκαιη κατανομή καθώς τα αντίστοιχα στοιχεία εκτάσεων και ζώων σε περιφέρειες της
χώρας είχαν μεταβληθεί σημαντικά.

4. Διαμορφώνουμε συνθήκες ίσης μεταχείρισης μεταξύ των κτηνοτρόφων που δικαιούνται
κατανομή μέσω της «τεχνικής λύσης» εκτός της περιφέρειας τους, οι οποίοι θα λαμβάνουν
πλέον εκτάσεις με βάση έναν ενιαίο συντελεστή.
Μέχρι πρότινος, ένας κτηνοτρόφος που χρειαζόταν να πάρει κατανομή εκτός της
περιφέρειας της έδρας εκμετάλλευσης του, λάμβανε για τον ίδιο αριθμό ζώων και έκτασης
έως και τα διπλάσια χρήματα σε σχέση με έναν συνάδελφο του κτηνοτρόφο που λάμβανε
κατανομή από άλλη περιφέρεια. Εφεξής, με τη νέα ΚΥΑ τέτοιου είδους περιπτώσεις δεν θα
υφίστανται.

5. Διασφαλίζουμε την ορθή και δίκαιη κατανομή των κοινοτικών ενισχύσεων σε εκείνους
που πραγματικά παράγουν.
Επιβάλλονται μειώσεις στις εκτάσεις κατανομής βοσκοτόπων,  όταν στον επιτόπιο έλεγχο
καταγραφεί αδικαιολόγητη μείωση ζωικού κεφαλαίου.

Related posts

Τις προοπτικές αναβάθμισης της συνεργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα μεταξύ Ελλάδας και Βοσνίας-Ερζεγοβίνης συζήτησαν Λιβανός Κόσαρατς

user2

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 100 ΕΚ. € ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΠΑΓΕΤΟ ΑΝΟΙΞΗ 2021”

user2

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα γίνει ο έλεγχος στους νέους αγρότες

user2